Denk na over over je eigen straat in Ooij

Vanuit de beheeropgave is de gemeente Berg en Dal voornemens een aantal straten in de kern Ooij te voorzien van nieuwe riolering. Omdat een groot deel van de wegen wordt opgebroken is dat een mooie kans om in die buurt de bovengrondse infrastructuur direct te verbeteren of te renoveren. De gemeente betrekt inwoners graag bij deze verbetering.

Quickscan

Om de inwoners op de juiste manier te betrekken en enthousiast te maken voor het project, is de QuickScan ‘de leefbare straat’ uitgevoerd. Met dit onderzoek werd duidelijk uit welke mensen de doelgroep bestaat en welke problemen worden ervaren in de wijk. Met deze gegevens is een goede aanpak en strategie te bepaald voor het betrekken van inwoners.

De QuickScan bestond uit meerdere onderdelen. Met de gegevens uit een data-analyse werd een representatief beeld van de inwoners van de wijk geschetst. Daarnaast gaven statistieken inzicht in gegevens over bijvoorbeeld het aantal voertuigen per huishouden (benodigde parkeerruimte) of aanwezige voorzieningen. Daarnaast is de beleidsvisie van de gemeente belangrijk voor het vaststellen van de belangrijkste beleidspijlers van.