Flevoland bereidt zich voor

Het klimaat in Nederland verandert. Het wordt natter, droger en warmer. Daarnaast stijgt de zeespiegel. De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat neemt de komende jaren steeds meer toe. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. In Flevoland wordt binnen het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) gewerkt aan de opgaven uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Door nu rekening te houden met klimaatverandering kunnen schade en hoge kosten worden voorkomen. Het is daarom belangrijk dat klimaatadaptieve maatregelen worden opgenomen in processen zoals bijvoorbeeld herinrichting, beheer, onderhoud en nieuwbouw.

Klimaat in de straat

We ontwikkelden in opdracht van ‘Klimaat Adaptief Flevoland’ het programma ‘Klimaat in de Straat’. Een programma waarbij we aandacht besteden aan alles wat te maken heeft met het veranderende klimaat bij het inrichten, ontwerpen en beheren van de buitenruimte. Een van de onderdelen van ‘Klimaat in de straat’ is het aanbieden van masterclasses. In maart 2020 organiseerden we in dit kader een evenement met zes masterclasses voor ongeveer 200 deelnemers die werkzaam zijn bij gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat en GGD in de provincie Flevoland.

De input van de deelnemers uit de masterclasses vormt de basis voor een online handreiking klimaatadaptatie. De handreiking moet aansluiten bij de specifieke wensen van de gebruikers. Wat vaststaat, is dat de handreiking zowel bestaande kaders als inspirerende voorbeelden uit de praktijk moet bevatten. Dit helpt de gebruikers om de uitkomsten van de stresstesten te koppelen aan de volgende ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en daagt uit tot het vinden van creatieve oplossingen. Bovendien moet de handreiking eenvoudig toepasbaar en toegankelijk zijn voor de verschillende disciplines in de doelgroep.

Wil je meer weten? Kijk op klimaatindestraat.nl