Over De Leefbare Straat

Onze aanpak, die wij de Leefbare Straat noemen, staat voor een mooi eindresultaat met blije burgers en tevreden opdrachtgevers. Dat bereiken we door inwoners, ondernemers en organisaties vroegtijdig te betrekken in een project. De Leefbare Straat werkt met vier duidelijke stappen. Door het gebruik van open data en de inzet van proactieve vakspecialisten garanderen wij een sneller proces en beter resultaat. Onze aanpak sluit dan ook volledig aan bij de nieuwe Omgevingswet.

Gemeente in de regierol

Gemeenten krijgen steeds meer een regisserende rol. De overheid verwacht van inwoners dat ze meer en meer zelfredzaam en zelfstandig zijn. Waar voorheen vakspecialisten ook projectleiders waren, wordt er bij gemeenten steeds vaker meer gestuurd op proces dan op inhoud. De komst van de Omgevingswet en bijbehorende omgevingsvisie benadrukt die regisserende rol nog meer. Deze omslag heeft invloed op de manier van werken van overheidsorganisaties maar ook op die van ons als adviseurs- en ingenieursbureau. Omdat wij weten dat samenwerking de basis is voor het laten slagen van projecten, ontwikkelden we de Leefbare Straat: een aanpak voor succesvolle projecten in de buitenruimte. De Leefbare Straat werkt met vier duidelijke stappen. Door het gebruik van open data en de inzet van proactieve vakspecialisten garanderen wij een sneller proces en beter resultaat.

Participeren binnen vakdisciplines

In de Leefbare Straat staat het eindresultaat centraal waarbij de omgeving waarin dat resultaat wordt gerealiseerd uitgangspunt is. We hanteren hiervoor een integrale aanpak die we uiteen hebben gezet in een ‘wiel’. Dit wiel, waarvan de schijven kunnen draaien (zie afbeelding) laat zien dat voor elke vakdiscipline in een project een andere handelswijze mogelijk is. Samen bepalen we bij elke opdracht welke vakdisciplines betrokken worden.  Is er vooral sprake van regulering, wordt er gefaciliteerd of zien we dat er al veel wordt losgelaten?

Participeren met bewoners

Afhankelijk van de aard en omvang van een project bepalen we vervolgens samen met de opdrachtgever de strategie. Bij een faciliterende overheid past bijvoorbeeld heel goed de participatievorm ‘coproduceren’. Op deze manier helpen we opdrachtgevers en onszelf meer inzicht te krijgen in de door ons uit te voeren projecten. Het levert een aanpak op die structuur biedt zonder de noodzakelijke flexibiliteit te verliezen.

De stappen van de Leefbare Straat zijn in elke opdracht gelijk maar de inhoud is maatwerk, geheel afhankelijk van de situatie en de doelstelling van een project. Wij willen met fysieke projecten een positieve invloed hebben op sociale vraagstukken in de wijk, zoals het tegengaan van eenzaamheid, vergroten van het gevoel van veiligheid, vergroten van de betrokkenheid van bewoners en het verbeteren van de mobiliteit.

Benieuwd naar praktijkervaringen?

De Leefbare Straat brengt het fysiek domein en het sociaal domein dichter bij elkaar. Hoe je van een technische uitdaging een project maakt waar je blij van wordt.