Aanpak wateroverlast Lange Beijerd (Cuijk)

De gemeente Land van Cuijk is in de omgeving van bedrijventerrein De Beijerd en Het Riet bezig met rioolwerkzaamheden. Dit naar aanleiding van wateroverlast in de directe omgeving. Daarom staan er binnenkort  rioolwerkzaamheden gepland in de Lange Beijerd. Via deze pagina houden we u op de hoogte.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente heeft het voornemen om een nieuw regenwaterriool te realiseren in de Lange Beijerd. De aanleg van het riool biedt de mogelijkheid om het openbaar gebied groener en klimaatadaptief in te richten. Voordat we de plannen verder uitwerken, gaan we hierover in gesprek met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers.

Het projectgebied


Informatie over het project vindt u onderaan op deze pagina.

Contactpersoon

Advies- en Ingenieursbureau Newae

Sergio van der Wijst

adviseur

s.vanderwijst@newae.nl

Wilt u meer weten?

  • Input van de ondernemers

    De aanleg van een nieuwe riolering biedt mogelijkheden om het projectgebied te vergroenen en klimaatadaptiever te maken. Om tot een ontwerp te komen waar belanghebbenden zich in kunnen vinden, vinden op dit moment gesprekken plaats met de ondernemers gevestigd op bedrijventerrein De Beijerd en Het Riet.

  • Het terugdringen van wateroverlast

    Als gemeente passen we de openbare ruimte aan om de waterproblematiek aan te pakken. Ondernemers kunnen ons hierbij helpen. Door minder verharding en meer groen op uw terrein kunt u helpen wateroverlast en hittestress in warme perioden tegen te gaan. We overleggen daarom graag met u wat er speelt op uw eigen terrein.

  • Uitvoering en bereikbaarheid

    Over de planning en de gevolgen van de werkzaamheden voor u als ondernemer volgt binnenkort meer informatie.