Hessenweg-Zuid (De Bilt)

Herstructurering Hessenweg-Zuid

De informatie over dit project is ook te vinden op de website van de gemeente De Bilt. Voor informatie over bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de contactgegevens van de aannemer verwijzen we u naar de projectpagina

De Hessenweg is officieel een 30 km/uur-gebied, maar omdat de weg niet is ingericht als een 30 km/uur-zone wordt er geregeld harder gereden dan toegestaan. Bovendien zijn het wegdek, de parkeerstroken en de trottoirs aan vervanging toe. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan en zijn er de afgelopen jaren al veel meldingen van gebruikers en bewoners bij de gemeente binnengekomen. Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort te verbeteren worden de volgende aanpassingen gedaan:

 • Inrichting van de weg aanpassen naar een passende inrichting voor een 30 km/uur-weg;
 • Meer groen in de straat;
 • Voldoende parkeermogelijkheid creëren.

Uitgebreide informatie over het project vindt u onderaan op deze pagina.

Contactpersoon

Advies- en Ingenieursbureau Newae

Loes van der Plaat

Adviseur

l.vanderplaat@newae.nl

Wilt u meer weten?

 • Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

  Eind 2020 heeft de gemeente de subsidie ontvangen. Voor gebruik van de subsidie gelden de volgende randvoorwaarden:
  - Aanpassen wegprofiel zodat het aansluit bij een 30km/uur-gebied;
  - Verbeteren fietsveiligheid d.m.v. fietsstroken;
  - Aanleggen van kruispuntplateaus bij de aansluitende wegen (Molenkamp & Burg. Van Heemstrakwartier);
  - Snelheidsremmende maatregelen op lange afstanden d.m.v. drempels.

 • Consequenties nieuwe situatie

  Advies- en ingenieursbureau Newae heeft in eerste instantie een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp is besproken tijdens een bewonersavond op 28 januari 2021. Volgend op deze avond is er een enquête uitgestuurd naar bewoners om wensen op te halen. De opgehaalde informatie is verwerkt in een aangepast schetsontwerp, dat is besproken tijdens de zogenaamde bijschaafsessie op 3 maart 2020. Inmiddels is er een definitief ontwerp beschikbaar, dat is in te zien via de knop 'Ontwerp Hessenweg-Zuid' rechts op deze pagina. Let op: dit ontwerp heet nog 'voorlopig ontwerp' omdat er kleine wijzigingen zullen plaatsvinden wat betreft de inrichting van de groenvakken. Verder kan dit ontwerp beschouwd worden als definitief. Meer hierover leest u onder 'Vooruitblik en planning'.

  Per thema houdt het ontwerp op hoofdlijnen de volgende aanpassingen in:
  - Parkeren: het wordt duidelijk waar geparkeerd kan worden en waar dit niet de bedoeling is;
  - Fietsveiligheid: er komen brede fietsstroken;
  - Uitritten: bestaande uitritten worden behouden, er wordt gezorgd voor goed zicht vanaf de uitritten en uitritten krijgen allemaal hetzelfde, herkenbare uiterlijk. Uitritten zijn in het ontwerp aangegeven met rode en zwarte driehoekjes. Rood betekent hier dat uitritten in de huidige situatie niet worden gebruikt. Zwarte driehoekjes staan voor uitritten die gebruikt en behouden worden;
  - Verlichting: bewoners hebben gekozen voor kegelarmaturen met melkglas, de plaats van lantaarnpalen wordt bepaald wanneer het groenplan is opgesteld hierbij wordt rekening gehouden met strooilicht;
  - Materialisatie: bewoners hebben gekozen voor asfalt;
  - Drempels: er worden glooiende drempels aangelegd;
  - Groen: groenvakken zijn ingetekend in het ontwerp, invulling van de vakken volgt bij de groensessie in zomer 2021.

 • Groen

  Op 16 september 2021 heeft een groensessie plaatsgevonden. Het doel van de sessie was een concept groenplan te bespreken met de bewoners en hierover input te ontvangen. Zowel het concept groenplan als het verslag van de groensessie kunt u downloaden via de knoppen rechts op deze pagina.

  U kunt tot 22 oktober a.s. reageren op dit groenontwerp door te mailen naar Loes van der Plaat op l.vanderplaat@newae.nl. Graag wijzen wij u erop dat de locatie van de bomen helaas niet meer gewijzigd kan worden.

 • Nieuwe groensessie: 18 november

  De volgende en laatste bewonersavond vindt plaats op 18 november aanstaande om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen we het definitieve groenplan en het plan met betrekking tot het adoptiegroen bespreken.

  Aanmelden kan per mail bij Loes van der Plaat op l.vanderplaat@newae.nl. U hoort in de aanloop naar 18 november of deze avond op locatie of online zal plaatsvinden.

 • Vooruitblik en planning

  Met oog op de voorwaarden van de subsidie moeten de werkzaamheden in november 2021 afgerond zijn. De werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd. Informatie over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de contactgegevens van de aannemer vindt u op de projectpagina van de gemeente De Bilt.

  De uitvoering van het groenplan zal plaatsvinden in 2022.