Koningin Wilhelminaweg (De Bilt)

Herstructurering Koningin Wilhelminaweg

Op de Koningin Wilhelminaweg wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/u. De Koningin Wilhelminaweg is een belangrijke doorstroomweg voor divers (ook zwaarder) verkeer tussen de verschillende kernen van De Bilt. Regelmatig ontstaan er onveilige situaties. Door de rijkssubsidie Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 is het mogelijk om verkeersremmende maatregelen in de straat aan te brengen en de situatie te verbeteren.

Contactpersoon

Advies- en Ingenieursbureau Newae

Loes van der plaat

Adviseur

l.vanderplaat@newae.nl

Lees meer over het project

 • Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

  Eind 2020 heeft de gemeente de subsidie ontvangen. Voor gebruik van de subsidie gelden de volgende randvoorwaarden:
  - Aanbrengen fietsstroken (indien deze niet aanwezig zijn)
  - Aanbrengen veilige kruispunten bij de fietsoversteken
  - Aanbrengen verkeersremmende maatregelen in de vorm van drempels
  - Aanleg van uitritconstructie van/naar zijstraten
  - Het volwaardig afwaarderen van een 50 km/uur-weg naar een 30 km/uur-weg

 • Vooruitblik en planning

  De werkzaamheden starten maandag 4 oktober en zijn - naar verwachting - gereed op vrijdag 29 oktober.