Meindert Hobbemastraat (Nieuw Bergen)

Reconstructie Meindert Hobbemastraat

Binnenkort wordt de Meindert Hobbemastraat in Nieuw Bergen opgeknapt. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor de reconstructie en Advies- en Ingenieursbureau Newae stelt een ontwerp op.

Welke variant heeft uw voorkeur?
Tijdens de bewonersavond van 15 december 2021 zijn de voorkeuren van de gemeente en u als bewoners besproken. Enkele bewoners hebben na deze avond echter aangegeven te twijfelen over hun keuze. Om deze reden willen we u vragen nogmaals door te geven welke variant uw voorkeur heeft. Hieronder ziet u een snelle weergave van de twee ontwerpvarianten. U kunt de twee volledige ontwerpvarianten (inclusief profielen) downloaden via de knoppen rechts onderaan op deze pagina.

Verdere informatie over het project vindt u onderaan op deze pagina.

Geef uw voorkeur door

Contactpersoon

Advies- en Ingenieursbureau Newae

Jaap Bergmans

Projectleider

j.bergmans@newae.nl

Lees meer over het project

 • Inleiding

  Binnenkort wordt de Meindert Hobbemastraat in Nieuw Bergen opgeknapt. Het riool wordt afgekoppeld om de straat klimaatbestendiger te maken en ook de inrichting van de straat wordt aangepast, omdat deze niet meer past bij een modern 30 km/uur-gebied. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor de reconstructie en Advies- en Ingenieursbureau Newae zal een ontwerp opstellen.

 • Status en vervolgstappen

  De afgelopen 4 maanden hebben we uw wensen en ideeën verzameld en samen met u een traject doorlopen van diverse bijeenkomsten voor de herinrichting van de Meindert Hobbemastraat.

  In de laatste (digitale) bijeenkomst van 15 december 2021 hebben we de aanwezigen gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor één van de twee opgestelde ontwerpen. Enkele bewoners hebben na deze avond echter hun twijfel uitgesproken over deze keuze.

  Om deze reden willen wij u graag nogmaals uw mening horen. Onderstaand zijn de twee ontwerpvarianten weergegeven. Graag zouden wij u willen vragen uw voorkeursvariant aan ons kenbaar te maken.

  De variant die de meeste stemmen krijgt zal verder worden uitgewerkt.

 • Planning

  De werkzaamheden worden uitgevoerd medio 2022. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.