Wijkpark De Erven (Emmeloord)

Herontwerp Wijkpark De Erven

Wijkpark De Erven in Emmeloord wordt de komende tijd opgeknapt. De gemeente Noordoostpolder heeft Advies- en Ingenieursbureau Newae gevraagd een schetsontwerp op te stellen.

Inloopavond 5 oktober
Op 5 oktober vond een inloopavond plaats in Buurthuis De Erven. Tijdens deze inloopavond lag het schetsontwerp voor de herinrichting van Wijkpark De Erven open ter inzage. Omwonenden konden het ontwerp bekijken, er vragen over stellen en erop reageren door post-its met suggesties en ideeën op het ontwerp te plakken.

De avond is succesvol verlopen. De suggesties zijn verzameld en – waar mogelijk – verwerkt in het ontwerp. Ook is er een verslag over de avond opgesteld. Rechtsonder op deze pagina zijn het ontwerp en het verslag  te downloaden.

Stand van zaken
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in najaar 2022.

Algemene informatie over het project vindt u onderaan op deze pagina.

 • Inleiding

  Al enkele jaren is er onder omwonenden de wens dat Wijkpark De Erven wordt opgeknapt. De ontworpen structuur van (een deel van) het park is niet meer herkenbaar en veel bomen zijn overwoekerd, wat groenonderhoud bemoeilijkt. Ook heeft de gemeente meldingen ontvangen dat bewoners het park als onprettig en onveilig ervaren. Kortom - het is tijd dat het park wordt opgeknapt. De komende tijd gaat dit gebeuren.

  De gemeente Noordoostpolder heeft Advies- en Ingenieursbureau Newae gevraagd om een schetsontwerp op te stellen. Samen met de aanwonenden van het park willen wij komen tot een ontwerp voor een prettig en veilig park, waar omwonenden graag komen.

 • Buurtparticipatie

  Om tot een eindresultaat te komen waar gebruikers blij mee zijn, zullen omwonenden vanaf het begin bij het proces worden betrokken. Door eerst in kaart te brengen hoe het park op dit moment wordt gebruikt en welke wensen er zijn voor de toekomst, kunnen we ervoor zorgen dat omwonenden zich kunnen vinden in het uiteindelijke ontwerp. Buurtparticipatie zal daarom een belangrijke rol spelen in het ontwerptraject.

 • Enquêteresultaten

  Om zeker te weten dat het uiteindelijke ontwerp aansluit bij de wensen van de gebruikers van het park, hebben omwonenden een enquête ingevuld. De resultaten van deze enquête vindt via de knop rechts op deze pagina.

 • Vooruitblik en planning

  De uitvoering van de werkzaamheden zal starten vanaf week 38 2022.

  Week 38:
  - Pergola en metalen reling verwijderen in het oosten (boven de Veluwelaan) van het wijkpark.
  - Bomen en bosschages kappen / verwijderen in het oosten (tussen de Streek en de Veluwelaan) van het wijkpark

  Week 39:
  - Verwijderen van de klinkers in het oosten van het wijkpark (boven de Veluwelaan)
  - Weghalen van de bult in het oosten van het wijkpark (boven de Veluwelaan).

  Onder het kopje Downloads vindt u het aangepaste ontwerp en beplantingsplan (inclusief de plantlijst).

  Hieronder vindt u de globale werkplanning voor komend najaar. Alle wijzigingen voorbehouden. Door weeromstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

  Week 42 :
  - Het afwerken van de grond in het oosten van het wijkpark.

  Week 43 :
  - Grond voorbereiden en zandbaan aanleggen voor het asfalt voetpad.

  Week 44 :
  - De locaties van de bomen en planten worden aangegeven in het wijkpark.

  Week 45 :
  - Asfalt verharding aanbrengen.
  - Klaver zaaien in plantsoen.

  Week 46/50:
  - Bomen planten en bosplantsoen planten.

  Week 18 t/m week 26 2023

  De laatste werkzaamheden in de Wijkpark de Erven vinden plaats in mei en juni.

  Die bestaan uit:
  - Bij de kabelbaan het riet verwijderen, om een natuurlijk speelplek te creëren met houten stapstenen.
  - Meerdere boomstammen en een klimboom plaatsen. Dit is in de buurt van de kabelbaan en het speeltouw.
  - Klaver inzaaien tussen de struiken en bomen.
  - De grond netjes afwerken en inzaaien met gras.
  - Puin wordt geruimd.
  - Delen in het wijkpark inzaaien met een bloemenmengsel. Hier groeien bloemen die schuil- en voedselgelegenheden bieden voor insecten, vogels en zoogdieren.
  - Drie afvalbakken en twee banken worden geplaatst.

  In week 24 krijgen de nieuwe drie toegangspaden in het wijkpark een extra laag, om slijtage te verminderen.

  Verder worden de oude voetbaldoeltjes (boven de Veluwelaan) teruggeplaatst als het gras is gegroeid.

  Oplevering en opening van Wijkpark de Erven
  De oplevering zal in week 24 plaatsvinden. Hier krijgen de aanwonenden nog een brief over.

  De officiële opening zal in week 25 plaatsvinden. • Op de hoogte blijven?

  Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u graag op de hoogte worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen? Stuur dan een mailtje naar Milou van der Maarel op m.vandermaarel@noordoostpolder.nl.